• آقای دکتر خسرو جدیدی
  • آقای دکتر فرهاد نجات
  • آقای دکتر سید علی اصغر موسوی
  • آقای دکتر حمیدرضا صفابخش
  • آقای دکتر حسین آقاملایی
  • خانم دکتر شیوا پیرهادی
  • خانم هدیه آقایی
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز فوق تخصصی سلامت بینایی می باشد.