فیلم ارسالی توسط مرکز تحقیقات سلامت بینایی در بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم ایران آذر 95
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز فوق تخصصی سلامت بینایی می باشد.