مرکز تحقیقات سلامت بینایی به عنوان مرکزی مکمل و با هدف انجام پژوهش های پایه و کاربردی در تشخیص و درمان بیماری های چشم تشکیل شده است. تیم تحقیقاتی این مرکز متشکل از متخصصان رشته های مختلف ازجمله چشم پزشکی، مهندسی پزشکی، آمار حیاتی و زیست فناوری می باشند که با همکاری یکدیگر فرایند پژوهش را از ایده تا انتشار نتایج راهبری می کنند.

هدف اصلی این مرکز انجام پژوهش به منظور تشخیص و درمان قوزقرنیه به عنوان یکی از بیماری های شایع چشم در ایران می باشد.

این مرکز با مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت ها و پژهشگران داخلی و خارجی همکاری و تعامل گسترده ای داشته و پژوهش های مشترکی را اجرا کرده و یا در حال انجام می باشد. نتایج تحقیقات این مرکز در قالب چندین سخنرانی علمی در همایش های تخصصی و یا مقالات علمی در مجلات بین المللی ارائه شده است.

تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز فوق تخصصی سلامت بینایی می باشد.