فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
   دکتر خسرو جدیدی  
 جراح و فوق تخصص قرنیه 
جراح و متخصص چشم
دکتر فرهاد نجات
جراح و متخصص بیماریهای چشم
فوق تخصص شبکیه و سگمان خلفی
دکتر منصور همایونی 
 جراح و فوق تخصص شبکیه 
جراح و متخصص چشم
   دکتر محمود بابایی 
 جراح و متخصص چشم
دستیار تخصصی چشم پزشکی
دکتر حمیدرضا صفابخش 
دستیار تخصصی چشم پزشکی
 
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز فوق تخصصی سلامت بینایی می باشد.